Hlavné mesto Fínska bola zvolená neobvyklá zvieratá

Hlavné mesto Fínska bola zvolená neobvyklá zvieratá

V Helsinkách, hlavnom meste Fínska usadil 12 lietajúce veveričky, šesť z nich zvolil centrálneho parku. Lietajúce veveričky vo Fínsku chrániť tak aktívny, že dokonca zakazuje výstavbu svojich stanovíšť

,

V poslednej dobe sa počet obyvateľov lietania veveričky bol zaznamenaný v Helsinkách v roku 1930 rokov.

Hlavné mesto Fínska bola zvolená neobvyklá zvieratá

Fotografia proteín, ktorý bol nájdený vo výťahu Lappeenranta University. Lietajúci veverička podobný vzhľad ako malé korotkouhuyu proteínu, ale medzi predné a zadné nohy sa má široký kožnej riasy povlakom vlny - patagia, ktorý hrá úlohu padáku a čiastočne dosadacia plocha na stĺpe. Rozmery v jej malé, o niečo menší, než je normálne proteíny: dĺžka tela 12-22, 8 cm, chvost - 11-13 cm, noha - 3-3, 9 cm, ušné - 1, 5-2, 1 cm; hmotnosť 170 g